Artikel 21a: Lidmaatschap Koninklijk Huis

21
Artikel 21a
22

De wet regelt, wie lid is van het Koninklijk Huis.

1.

Ontwikkeling artikel

1972

De wet regelt, wie lid is van het Koninklijk Huis.

1983: art 39, 1987: art 39, 1995: art 39, 1999: art 39, 2000: art 39, 2002: art 39, 2005: art 39, 2006: art 39, 2008: art 39, 2017: art 39, 2018: art 39, 2022: art 39