Artikel 115: Administratief beroep

114
Artikel 115
116

Ten aanzien van de in artikel 112, tweede lid i, bedoelde geschillen kan administratief beroep worden opengesteld.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Ten aanzien van de in artikel 112, tweede lid i, bedoelde geschillen kan administratief beroep worden opengesteld.

1987: art 115, 1995: art 115, 1999: art 115, 2000: art 115, 2002: art 115, 2005: art 115, 2006: art 115, 2008: art 115, 2017: art 115, 2018: art 115, 2022: art 115