Grondwet van 2000: artikel 100 over vredesoperaties

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Grondwetsherziening 2000

In 2000 werden de 'verdedigingsartikelen' in de Grondwet gewijzigd.

De artikelen 97 i, 98 i, 99 i, 100 i en 102 i werden vervangen door nieuwe artikelen, wat een verdere modernisering van de bepalingen inzake de verdediging betekende. De krijgsmacht kan ook worden ingezet voor internationale vredesoperaties. Artikel 100 bepaalt dat de Staten-Generaal zo mogelijk moeten worden geïnformeerd voordat troepen ter beschikking worden gesteld.

3.

Parlementaire behandeling

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

verdediging

25.367 i

26-5-1997

15-1-1998: (tegen SP)

3-3-1998: a.s.

26.243 i

14-9-1998: a.s.

20-6-2000: a.s.

  • a.s.=met algemene stemmen