Additionele artikelen

Inhoudsopgave van deze pagina:

I: - Vervallen -

Vervallen

II: - Vervallen -

Vervallen

III: - Vervallen -

Vervallen

IV: - Vervallen -

Vervallen

V: - Vervallen -

Vervallen

VI: - Vervallen -

Vervallen

VII: - Vervallen -

Vervallen

VIII: - Vervallen -

Vervallen

IX: Bepaling inzake het nulla poena beginsel (art. 16)

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

X: - Vervallen -

Vervallen

XI: - Vervallen -

Vervallen

XII: - Vervallen -

Vervallen

XIII: - Vervallen -

Vervallen

XIV: - Vervallen -

Vervallen

XV: - Vervallen -

Vervallen

XVI: - Vervallen -

Vervallen

XVII: - Vervallen -

Vervallen

XVIII: - Vervallen -

Vervallen

XIX: Bepaling omtrent formulieren

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

XX: - Vervallen -

Vervallen

XXI: - Vervallen -

Vervallen

XXII: - Vervallen -

Vervallen

XXIII: - Vervallen -

Vervallen

XXIV: - Vervallen -

Vervallen

XXV: - Vervallen -

Vervallen

XXVI: - Vervallen -

Vervallen

XXVII: - Vervallen -

Vervallen

XXVIII: - Vervallen -

Vervallen

XXIX: - Vervallen -

Vervallen

XXX: - Vervallen -

Vervallen


Toelichting

De bij de Grondwet behorende additionele artikelen bevatten, anders dan de Grondwet zelf, bijzondere voorschriften voor een overgangsperiode na de algehele herziening van de Grondwet in 1983.

Verreweg de meeste van deze artikelen zijn inmiddels komen te vervallen, aangezien ze zijn uitgewerkt.

Enkele additionele artikelen blijven hun betekenis houden, onder meer omdat de benodigde wetgeving nog niet tot stand is gekomen (de artikelen IX en XIX). Deze artikelen zijn in de voorgaande hoofdstukken aan de orde gekomen bij de grondwetsartikelen waarop zij betrekking hebben.