Artikel VI: - Vervallen -

V
Artikel VI
VII

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 10, eerste lid i, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor den hoogste vijf jaren worden verlengd. Het tijdstip van inwerkingtreding kan voor de onderscheidene toepassingsgebieden van artikel 10, eerste lid, verschillend worden gesteld.

1987: art VI
1995
1999: art VI, 2000: art VI, 2002: art VI, 2005: art VI, 2006: art VI, 2008: art VI, 2017: art VI, 2018: art VI
2022
  • 1. 
    Artikel 55 naar de tekst van 2017 i blijft gedurende vijf jaren of een bij of krachtens de wet te bepalen kortere termijn van kracht. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd.
  • 2. 
    Dit additionele artikel vervalt op de dag waarop de termijn, bedoeld in het eerste lid, eindigt.