Artikel VI: - Vervallen -

V
Artikel VI
VII

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 10, eerste lid, treedt eerst na vijf jaren of op een bij krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor den hoogste vijf jaren worden verlengd. Het tijdstip van inwerkingtreding kan voor de onderscheidene toepassingsgebieden van artikel 10, eerste lid, verschillend worden gesteld.

1987: art VI
1995
1999: art VI, 2000: art VI, 2002: art VI, 2005: art VI, 2006: art VI, 2008: art VI, 2017: art VI, 2018: art VI