Artikel XXIII: - Vervallen -

XXII
Artikel XXIII
XXIV

Vervallen

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Bij wetten, als bedoeld in artikel 103, eerste lid i, kan gedurende vijf jaren na de inwerkingtreding van dat artikel worden afgeweken van artikel 15, tweede lid i.

1987: art XXIII
1995
1999: art XXIII, 2000: art XXIII, 2002: art XXIII, 2005: art XXIII, 2006: art XXIII