Ook privacybescherming e-mails en sociale media in Grondwet

zaterdag 12 juli 2014

DEN HAAG (PDC) - Alle vormen van communicatie gaan onder de grondwettelijke privacybescherming vallen. Het kabinet dient daartoe een voorstel in eerste lezing in tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet.

Tot uitbreiding van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim was geadviseerd door de Staatscommissie-Thomassen. Er worden voortgaan geen specifieke technieken van communicatie meer genoemd, maar het algemene begrip 'telecommunicatiegeheim'.

Met het oog op het werk van inlichtingendiensten blijven er uitzonderingen mogelijk, maar daarvoor is dan altijd toestemming nodig van de bevoegde autoriteit.

Bron: www.rijksoverheid.nl