Steun in Tweede Kamer voor modernisering briefgeheim

donderdag 13 april 2017

DEN HAAG (PDC i) - Demissionair Minister i Ronald Plasterk i (PvdA) kreeg gisteren ruime steun in de Tweede Kamer i voor zijn voorstel om de bescherming van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim te moderniseren door middel van een techniekneutrale formulering. In het nieuwe voorstel zijn 'brief-, telefoon- en telegraafgeheim' vervangen door 'brief en telecommunicatiegeheim'.

De directe aanleiding voor voorstel tot wijziging van artikel 13 is het rapport van de staatscommissie Grondwet i van november 2010 en de daaropvolgende kabinetsreactie. In dat rapport is aandacht besteed aan grondrechten in het digitale tijdperk. De staatscommissie Grondwet adviseerde een aantal grondrechten aan te passen in verband met de ontwikkelingen in de informatietechnologie. Het briefgeheim staat al sinds 1848 in de Grondwet i. In 1983 zijn daar het telefoon en telegraafgeheim aan toegevoegd. Maar technologische ontwikkelingen hebben dit achterhaald.

Er kwamen tijdens de plenaire vergadering veel vragen en opmerkingen over de definitie en de reikwijdte van de begrippen. Zo vroeg Hanke Bruins Slot i (CDA) zich af of de 'cloud' er ook onder valt. Minister Plasterk meende dat opslag van data in het algemeen niet onder artikel 13 van de Grondwet, maar mogelijk wel onder artikel 10 van de Grondwet, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in verband met het verstrekken van persoonsgegevens, valt.

Volgende week dinsdag zijn de stemmingen over de amendementen en de moties.

Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal i