Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Nicolas Schmit i . Hij neemt de taken over van Marianne Thyssen i uit de Commissie-Juncker i. Voorheen heette deze functie Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten valt in Commissie-Von der Leyen i onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen i. Het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL) i ondersteunt de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op het versterken van de sociale dimensie in Europa. Hierin heeft hij onder meer als taak:

 • het ontwikkelen van een actieplan voor het implementeren van de Europese pijler van sociale rechten
 • het zorgen voor een juridisch instrument dat ervoor zorgt dat werknemers in de Europese Unie een eerlijk minimumloon ontvangen
 • het handhaven van waardige, transparante en voorspelbare werkomstandigheden
 • het verbeteren van werkomstandigheden van platformwerkers
 • het ontwikkelen van een Europese werkeloosheidsregeling
 • het helpen opzetten van de Europese Arbeidsautoriteit
 • het bevorderen van de sociale dialoog
 • het benutten van het Europese Sociale Fonds i+
 • het versterken van de sociale beschermingsstelsels in Europa door samen te werken met lidstaten
 • het gebruik maken van het Europees semester i om vooruitgang van lidstaten te volgen op het gebied van sociale bescherming, en ruimte voor verbetering te identificeren
 • het versterken van de 'Jongerengeneratie'
 • het ontwikkelen van de 'Kinderengeneratie' in de bestrijding tegen onder andere armoede
 • het ontwikkelen van het Europees Actie Plan voor Sociale Economie

3.

Gerelateerde diensten

Agentschappen

4.

Meer informatie