Eurocommissaris voor Economie

Deze functie wordt sinds december 2019 vervuld door Paolo Gentiloni i. Hij neemt de taken over van Eurocommissaris Pierre Moscovici i uit de Commissie-Juncker. Voorheen heette deze functie Eurocommissaris voor Economische en financiële zaken, belastingen en douane.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Commissie-Von der Leyen

De Eurocommissaris i voor Economie valt in Commissie-Von der Leyen i onder het projectteam van de Eurocommissaris voor Een economie die werkt voor de mensen i. Daarnaast werkt de Eurocommissaris samen met de Eurocommissaris voor de Europese Green Deal i op het gebied van de CO2-grensbelasting, en met de Eurocommissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten i op het gebied van een Europese werkeloosheidsregeling. Het directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN) i en het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (TAXUD) i ondersteunen de Eurocommissaris in zijn werkzaamheden.

Verder is de Eurocommissaris verantwoordelijk voor Eurostat i.

2.

Beleid & Taken

De Eurocommissaris zal zich de komende jaren richten op economische en financiële zaken, duurzame groei en het beschermen van de Europese stabiliteit, eerlijke en effectieve belastingheffing en een sterke en moderne douane-unie. Hierin heeft hij onder meer als taak:

 • het integreren van het Europees Semester met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
 • het coördineren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
 • het voltooien van de Economische en Monetaire Unie
 • het toepassen van het stabiliteits- en groeipact i
 • het zorgen voor stabiliteit in het geval van een nieuwe economische neergang
 • het ontwikkelen van een Europese werkeloosheidsregeling
 • het coördineren van het toekomstige InvestEU-programma
 • het opzetten van het Duurzame Europese Investeringsplan
 • erop toezien dat Eurostat een onafhankelijk en een betrouwbaar referentiepunt voor statistieken en gegevens in Europa blijft
 • het leiden van internationale en Europese onderhandelingen op het gebied van digitale belasting
 • het leiden van de herziening van de richtlijn energiebelasting
 • het ontwikkelen van een voorstel voor CO2-grensbelasting
 • het versimpelen van belastingstelsels
 • het intensiveren van de Europese strijd tegen belastingfraude, -ontduiking en -heffing
 • het werken aan een fraudebestendig btw-stelsel
 • het ontwikkelen van strengere maatregelen tegen schadelijke belastingregimes
 • ervoor zorgen dat op het gebied van belasting er met gekwalificeerde meerderheid gestemd wordt
 • het implementeren van het douanewetboek van de unie.

3.

Gerelateerde diensten

4.

Meer informatie