13995, nr. 11c - Motie Wiebenga C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokke, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen

Deze motie werd op 22 april 1980 ingediend door het Eerste Kamerlid Jan Kees Wiebenga (VVD) bij de behandeling van de wetsvoorstellen Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen en Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van een bepaling inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten en was mede ondertekend door Frans Feij (VVD), Henk Heijne Makkreel (VVD), Ad Kaland (CDA) en Henk Letschert (CDA).
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de Regering wetsontwerp 13992 in te trekken;

 

1.

Documenten

1 22 april 1980, motie, nr. 11c     KST13995N11cK1
Motie van het lid Wiebenga C.S.