Notitie Plasterk over burgemeestersbenoeming na eventuele grondwetsherziening

vrijdag 24 april 2015

DEN HAAG (PDC) - Minister Plasterk heeft een verkennende beleidsnotitie uitgebracht over alternatieven voor de huidige wijze van burgemeestersbenoeming. Dit voor het geval de nu aanhangige grondwetsherziening over deconstitutionalisering succesvol wordt afgerond. De notitie moet een bijdrage spelen bij de maatschappelijke discussie over een veranderde benoemingswijze.

De minister gaat in op aspecten waarmee bij benoeming door de raad en bij rechtstreekse verkiezing rekening moet worden gehouden. Zo zou de positie van de burgemeester ten opzichte van de raad kunnen veranderen, moet de vraag of bij rechtstreekse verkiezing een gewone of een absolute meerderheid vereist is worden beantwoord, en moet worden nagedacht over het meer politieke profiel van een gekozen burgemeester.

Of de, ook door het kabinet gewenste, deconstitutionalisering er komt, is nog onzeker. De Eerste Kamer moet nog over het voorstel in eerste lezing stemmen en na de volgende Tweede Kamerverkiezing volgt nog een tweede lezing, waarin in beide Kamers een tweederde meerderheid moet worden gehaald.

Bron: kamerstuk 31.570, nr. 29