Eerste Kamer kritisch over 'Deconstitutionalisering kroonbenoeming'

woensdag 22 april 2015

DEN HAAG (PDC) - Vooral CDA en VVD hebben moeite met het initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Schouw (D66) om de benoeming van de burgemeester en de commissaris van de Koning uit de Grondwet te halen. Zij vinden dat er eerst meer duidelijkheid moet zijn over de dan te volgen procedure. Andere partijen benadrukten dat bij de benoemingsdiscussie ook de rol van de burgemeester in het duale stelsel aan de orde zou moeten komen.

Gisteren behandelde de Eerste Kamer in eerste lezing het voorstel artikel 131 van de Grondwet te wijzigen. In plaats van een benoeming door de Kroon - in feite de ministerraad - wil Schouw dat de benoeming door middel van een wet moet worden geregeld. Volgens de initiatiefnemer belemmert juist het feit dat de benoemingsprocedure nog in de Grondwet staat een goede discussie. 

De Tweede Kamer nam het voorstel in september 2013 aan. De Eerste Kamer stemt dinsdag 28 april over het voorstel. Als het dan wordt aangenomen moet het voorstel na nieuwe verkiezingen in de Tweede Kamer opnieuw ingediend worden.