Eerste Kamer stemt in met deconstitutionalisering kroonbenoeming

dinsdag 28 april 2015

DEN HAAG (PDC) - Met 48 stemmen voor en 21 stemmen tegen heeft de Eerste Kamer vandaag ingestemd met het voorstel om de wijze van aanstelling van de commissaris van de Koning en van de burgemeester uit de Grondwet te halen. Hiermee is de eerste lezing van dit voorstel, een initiatiefvoorstel van het D66-Tweede kamerlid Schouw, afgerond. 

Artikel 131 van de Grondwet regelt nu nog dat de kroon - in feite de ministerraad - de commissaris van de Koning en de burgemeester benoemt. Het voorstel van Schouw houdt in dat een wet de benoemingsprocedure regelt.  

Tijdens het debat vorige week was de Eerste Kamer behoorlijk kritisch, vooral omdat er (nog) geen overeenstemming is hoe de benoemingsprocdere na wijziging van de Grondwet zal verlopen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft echter toegezegd dat hij de procedurele regie neemt over het debat over nieuwe aanstellingswijzen.  

Nu het voorstel in eerste lezing is aangenomen moet het, na nieuwe verkiezingen van de Tweede Kamer, opnieuw worden ingediend. Het moet dan met tweederde meerderheid zowel in de Tweede Kamer alsook in de Eerste Kamer worden aangenomen.

bron: eerstekamer.nl