De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 06 mei 1980 orde 3

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten (13990). Dit wetsontwerp wordt met 37 tegen 27 stemmen aangenomen. Vóór hebben gestemd de leden: Letschert, Diepenhorst, Christiaanse, Kaland, Heijne Makkreel, Vonhoff-Luijendijk, Van Tets, Voute, Van Hemert tot Dingshof, Baas, Veen, Zoutendijk, Schlingemann, Umkers, Teijssen, Van Someren-Downer, Van der Jagt, Wiebenga, Van Hulst, De Vries, Vrouwenvelder, Feij, Von Meijenfeldt, Van Kuik, Franssen, Kremer, Netjes, Tjeerdsma, Horbach, Van der Werff, Steenkamp, Van derWerf-Terpstra, Oudenhoven, Terwindt, W. F. de Gaay Fortman, Gooden en de Voorzitter.

Tegen hebben gestemd de leden: d'Ancona, Tunders, Kloos, Steigenga-Kouwe, De Rijk, Van Krimpen, B. de Gaay Fortman, Zoon, Van Waterschoot, Van Kleef, Trip, Fischer, Van Veldhuizen, Van der Meer, Oskamp, Nagel, Kolthoff, Tummers, Post, Vogt, Broeksz, Vonk-van Kalker, Lamberts, Van de Rakt, Simons, Mol en Uijen.

 
 
 

2.

Meer informatie