13991 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn

Dit wetsvoorstel werd op 11 augustus 1976 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 9 mei 1980.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogenlijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
11 augustus 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

4.

Documenten

(20 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 6 mei 1980, stemming(en), 13990, Blz. 575 - 612     060580 1 3
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 06 mei 1980 orde 3
vergadering: 6 mei 1980
 
1 22 april 1980, behandeling, Blz. 535 - 574     220480 1 3
De behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid k... - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 22 april 1980 orde 3
vergadering: 22 april 1980
 
1 10 januari 1980, eindverslag, nr. 3b     KST13991N3bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 3 januari 1980, memorie van antwoord, nr. 3a     KST13991N3aK1
Memorie van antwoord
 
1 25 september 1979, voorlopig verslag, nr. 3     KST13991N3K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
2 22 maart 1979, 13990, 13993, 13994, 13995, Blz. 4263 - 4310     220379 2 8
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van de wetsontwerpen met betrekking tot de voorgestelde veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 22 maart 1979 orde 8
vergadering: 22 maart 1979
 
2 15 maart 1979, amendement, nr. 12     KST13991N12K2
Amendementen van het lid Verbrugh
 
2 15 maart 1979, behandeling, 13990, 13993, 13994, 13995, Blz. 4083 - 4156     150379 2 14
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen inzake provincies en gemeent... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 15 maart 1979 orde 14
vergadering: 15 maart 1979
 
2 14 maart 1979, behandeling, 13990, Blz. 4019 - 4154     140379 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen inzake provincies en gemeent... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 14 maart 1979 orde 4
vergadering: 14 maart 1979
 
2 27 februari 1979, behandeling, 13990, 13993, 13994, 13995, Blz. 3641 - 3704     270279 2 4
De behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 27 februari 1979 orde 4
vergadering: 27 februari 1979
 
2 23 februari 1979, amendement, nr. 11     KST13991N11K2
Amendementen van het lid Brinkhorst
 
2 22 december 1978, nota van wijziging, nr. 9     KST13991N9K2
Nota van wijzigingen
 
2 22 december 1978, nota, nr. 8     KST13991N8K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 11 september 1978, eindverslag, nr. 7     KST13991N7K2
Eindverslag
 
2 1 januari 1978, gewijzigd voorstel van wet, nr. 10     KST13991N10K2
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 18 januari 1977, memorie van antwoord, nr. 6     KST13991N6K2
Memorie van antwoord
 
2 9 november 1976, voorlopig verslag, nr. 5     KST13991N5K2
Voorlopig verslag
 
2 11 augustus 1976, bijlage(n), nr. 4     KST13991N5K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 11 augustus 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST13991N2K2
Ontwerp van wet
 
2 11 augustus 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST13991N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.