19014 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen

Dit wetsvoorstel werd op 5 juni 1985 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Lubbers, en de minister van Binnenlandse Zaken, Rietkerk.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 27 maart 1986.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen.

2.

Kerngegevens

Ingediend
5 juni 1985

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, R.F.M. (Ruud) Lubbers
De minister van Binnenlandse Zaken, J.G. (Koos) Rietkerk

3.

Documenten

(21 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 26 maart 1986, stemming(en), Blz. 893 - 982     260386 1 14
De stemming over het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven van inlichtingen door de ... - Handelingen Eerste Kamer 1985-1986 26 maart 1986 orde 14
vergadering: 26 maart 1986
 
1 26 maart 1986, behandeling, Blz. 893 - 982     260386 1 6
De voortzetting van de behandeling van het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overwe ging te nemen tot verandering in de Grondwet van een bepaling inzake het geven v... - Handelingen Eerste Kamer 1985-1986 26 maart 1986 orde 6
vergadering: 26 maart 1986
 
1 26 maart 1986, behandeling, Blz. 893 - 982     260386 1 4
De voortzetting van de behandeling van het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overwe ging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven va... - Handelingen Eerste Kamer 1985-1986 26 maart 1986 orde 4
vergadering: 26 maart 1986
 
1 25 maart 1986, behandeling, Blz. 811 - 892     250386 1 10
De behandeling van het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven van inlichtingen door d... - Handelingen Eerste Kamer 1985-1986 25 maart 1986 orde 10
vergadering: 25 maart 1986
 
1 20 maart 1986, eindverslag, nr. 151b     KST19014N151bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 18 maart 1986, memorie van antwoord, nr. 151a     KST19014N151aK1
Memorie van antwoord
 
1 14 maart 1986, voorlopig verslag, nr. 151     KST19014N151K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
2 18 februari 1986, stemming(en), Blz. 3417 - 3478     180286 2 11
De stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het geven van inlichtin... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 18 februari 1986 orde 11
vergadering: 18 februari 1986
 
2 6 februari 1986, behandeling, 19013, 19017, Blz. 3137 - 3215     060286 2 2
De behandeling van de voorstellen van (rijks-)wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in wonin ge... - Handelingen Tweede Kamer 1985-1986 06 februari 1986 orde 2
vergadering: 6 februari 1986
 
2 27 januari 1986, verslag, nr. 9     KST19014N9K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 22 januari 1986, brief, nr. 8     KST19014N8K2
Brief van De Minister van Binnenlandse Zaken
 
2 22 november 1985, nota, nr. 7     KST19014N7K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 21 november 1985, eindverslag, nr. 6     KST19014N6K2
Eindverslag
 
2 24 oktober 1985, memorie van antwoord, nr. 5     KST19014N5K2
Memorie van antwoord
 
2 19 september 1985, voorlopig verslag, nr. 4     KST19014N4K2
Voorlopig verslag
 
2 5 juni 1985, nader rapport, nr. C     KST19014NCK2
Nader rapport
 
2 5 juni 1985, advies Raad van State, nr. B     KST19014NBK2
Advies van de raad van state van het koninkrijk
 
2 5 juni 1985, memorie van toelichting, nr. A     KST19014NAK2
Oorspronkelijke tekst van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de raad van state van het koninkrijk en voor zover nadien gewijzigd
 
2 5 juni 1985, memorie van toelichting, nr. 3     KST19014N3K2
Memorie van toelichting
 
2 5 juni 1985, voorstel van wet, nr. 2     KST19014N2K2
Voorstel van rijkswet
 
2 5 juni 1985, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST19014N1K2
Koninklijke boodschap
 

4.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.