Investeren in de jongeren van Europa: Commissie lanceert Europees solidariteitskorps

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 7 december 2016.

De Europese Commissie i lanceert vandaag het Europees solidariteitskorps

© European Union 2016 Director: Catherine Vandezande

Vandaag, precies twee maanden na de aankondiging door Commissievoorzitter Juncker, lanceert de Europese Commissie het Europees solidariteitskorps als eerste resultaat van de prioriteiten die in het stappenplan van Bratislava zijn vastgelegd. Vanaf vandaag kunnen jongeren tussen 18 en 30 jaar zich opgeven voor nieuwe kansen om een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving in de hele EU en om waardevolle waardigheden te verwerven en ervaring van onschatbare waarde op te doen aan het begin van hun loopbaan. De Commissie presenteert ook een aantal maatregelen om de werkgelegenheid voor jongeren te stimuleren, het onderwijs te verbeteren en te moderniseren, meer te investeren in vaardigheden van jongeren en betere mogelijkheden te creëren voor leren en studeren in het buitenland.

Voorzitter van de Europese Commissie i Jean-Claude Juncker i zei hierover: "Het Europees solidariteitskorps zal kansen bieden aan jongeren die een betekenisvolle bijdrage willen leveren aan de samenleving en helpen om onze solidariteit te tonen - de wereld en de Europese Unie kunnen daar namelijk meer van gebruiken." Voor mij is solidariteit altijd de essentie van de Europese Unie geweest. Het zijn niet de verdragen of de commerciële of economische belangen die ons verbinden, maar onze waarden. Wie vrijwilligerswerk doet, brengt de Europese waarden in de praktijk, dag in, dag uit."

De voorstellen van vandaag brengen voor het eerst verschillende soorten maatregelen op EU-niveau samen met één doel: de kansen voor jongeren verbeteren.

Europees solidariteitskorps

Met een nieuw Europees solidariteitskorps kunnen deelnemers voor twee tot twaalf maanden in een project worden geplaatst voor vrijwilligerswerk of een stage, een leerlingplaats of een baan.

Deelnemers kunnen aan een breed scala van activiteiten deelnemen op gebieden als onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke integratie, bijstand bij de levering van voedsel, de bouw van onderdak, opvang, ondersteuning en integratie van migranten en vluchtelingen, milieubescherming of preventie van natuurrampen. Jongeren die zich inschrijven voor het Europees solidariteitskorps moeten de missieverklaring en de beginselen van het Europees solidariteitskorps onderschrijven. Elke deelnemende organisatie moet het handvest van het Europees solidariteitskorps ondertekenen, waarin de rechten en verantwoordelijkheden in alle fases van de solidariteitservaring worden uiteengezet.

Vanaf vandaag kunnen jongeren tussen 17 en 30 jaar zich opgeven voor het Europees solidariteitskorps op http://europa.eu/solidarity-corps De minimumleeftijd om deel te nemen aan een project is 18 jaar. Er wordt gestreefd naar 100 000 jonge mensen in het Europees solidariteitskorps tegen eind 2020.

Jongerengarantie

De jeugdwerkloosheid bestrijden is een topprioriteit voor de EU. De werkgelegenheid verbeteren is een zorg die door alle lidstaten wordt gedeeld en de Commissie ondersteunt hen daarin met beleidsmaatregelen en acties.

Drie jaar geleden werden daarom de EU-jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief i opgestart. Sinds 2013 zijn er 1,6 miljoen minder jonge werklozen in de EU en 900 000 minder jongeren die geen baan hebben en geen onderwijs of opleiding volgen. Deze tendensen wijzen erop dat de jongerengarantie, met de steun van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, in de praktijk mee het verschil heeft gemaakt. Ongeveer 9 miljoen jongeren zijn ingegaan op een aanbod, meestal voor een baan.

Om te zorgen voor een volledige en duurzame uitvoering van de jongerengarantie en deze uit te rollen in de regio's die er het meest behoefte aan hebben, heeft de Commissie onlangs voorgesteld 2 miljard euro extra uit te trekken om de jongerengarantie verder uit te voeren in de hele Unie en tegen 2020 nog eens 1 miljoen jonge mensen te ondersteunen.

Mobiliteit van leerlingen

Wij moeten ook de inzetbaarheid van de jongeren vergroten. Leren en studeren in een ander land biedt jongeren een grote meerwaarde om hun vaardigheden te ontwikkelen, hun loopbaankansen te verbeteren en hun Europees burgerschap te versterken. Meer jongeren, uit alle lagen van de samenleving, moeten van die kansen kunnen profiteren.

Daarom zal de Commissie "ErasmusPro" lanceren, een speciale nieuwe tak van het Erasmus i+-programma die langdurige leerlingplaatsen in het buitenland ondersteunt. De Commissie zal ook een kwaliteitskader voor leerlingplaatsen voorstellen, met basisbeginselen voor de opzet en het aanbod van leerlingplaatsen op alle niveaus. In 2017 zal een vraaggestuurde ondersteuningsdienst voor leerlingplaatsen worden opgezet voor landen die leerlingstelsels invoeren of hervormen.

Onderwijs van hoge kwaliteit

De Commissie stelt vandaag onder andere een reeks maatregelen voor om de lidstaten te helpen zorgen voor kwaliteitsonderwijs voor alle jongeren, zodat zij de kennis en de vaardigheden verwerven die hen in staat stellen ten volle aan de samenleving deel te nemen en in te spelen op nieuwe kansen en uitdagingen die het gevolg zijn van globalisering en technologische verandering.

Achtergrond

In zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2016 kondigde Commissievoorzitter Juncker dat hij meer wilde doen voor jongeren. Hij kondigde meer bepaald met de volgende woorden de oprichting van het Europees solidariteitskorps aan als onderdeel van een ruime beleidsagenda die gericht is op de inclusie van jongeren in de samenleving: Ik kan en wil niet accepteren dat Europa een continent van jeugdwerkloosheid is en blijft. Ik kan en wil niet accepteren dat de millennials, generatie Y, misschien wel de eerste generatie in 70 jaar wordt die het slechter heeft dan de generatie ervoor.[…...] We zullen de jongerengarantie steeds vaker in Europa inzetten om de kwalificaties van Europeanen te verbeteren en de regio's en jongeren te bereiken die er het meest behoefte aan hebben."

Op de top van Bratislava van 16 september 2016 hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de EU ook hun inzet bevestigd om de jeugdwerkloosheid te bestrijden en meer kansen voor jongeren te creëren. Het zogenoemde "stappenplan van Bratislava" bevat concrete doelstellingen en termijnen om "een veelbelovende toekomst [te] scheppen voor iedereen, onze levenswijze veilig [te] stellen en de jongeren betere kansen [te] bieden". In het kader van die doelstellingen heeft de Raad toegezegd vóór het einde van het jaar "besluiten over EU-steun voor lidstaten bij de bestrijding van jongerenwerkloosheid en over versterkte EU-programma's voor jongeren" vast te stellen.

Op 4 oktober 2016 heeft de Commissie verslag uitgebracht over de belangrijkste verwezenlijkingen van de bestaande jongerengarantie en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief sinds de lancering ervan in 2013.

Meer informatie

MEMO/16/4166: Vragen en antwoorden over investeren in de jongeren van Europa

MEMO/16/4168: Vragen en antwoorden over het Europees solidariteitskorps

Webpagina over het Europees solidariteitskorps

IP/16/4165

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail