Plasterk: tweede lezingsvoorstel constitutionele toetsing is 'dood'

woensdag 12 april 2017

DEN HAAG (PDC) - Door de lange periode tussen indiening en afhandeling van het initiatiefvoorstel-Van Tongeren over de constitutionele toetsing is dat voorstel feitelijk vervallen. Dat zei minister Ronald Plasterk gisteren tijdens de behandeling van een nieuwe Grondwetsherziening.

Plasterk (en anderen steunden hem daarin) stelt dat een tweede lezing eigenlijk direct na de verkiezingen moet worden afgehandeld, al is daarbij een zekere marge. Het voorstel over de constitutionele toetsing ligt er echter al sinds 2010 en nadien zijn er al twee verkiezingen geweest. Het is strijdig met de Grondwet om het nu nog af te handelen en het voorstel is de facto 'dood'.

Voor het gisteren in de Tweede Kamer door de minister verdedigde voorstel in eerste lezing om een inleidende algemene bepaling toe te voegen aan de Grondwet bestaat steun, maar er zijn diverse amendementen ingediend om de tekst uit te breiden, dan wel te versimpelen. De minister was daarover niet enthousiast. De behandeling is op verzoek van de Kamer opgeschort.

Bron: plenair verslag TK, 11 april 2017