Voorstel herziening brief-, telefoon- en telegraafgeheim in Tweede Kamer aangenomen

dinsdag 18 april 2017

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer i heeft vandaag in eerste lezing ingestemd met een grondwetsherziening die de onschendbaarheid van het 'brief-, telefoon-, en telegraafgeheim' verandert in 'brief- en telecommunicatiegeheim'. Het wetsvoorstel is aangenomen zoals de regering dat heeft ingediend. Drie voorgestelde amendementen zijn verworpen.

De grondwetswijzing waarmee de Kamer heeft ingestemd houdt in dat de onschendbaarheid zoals in artikel 13 i van de Grondwet is vastgelegd, wordt uitgebreid naar alle (moderne) communicatiemiddelen. Het wetsvoorstel is nu aanhangig bij de Eerste Kamer i die het wetsontwerp in eerste lezing met een gewone meerderheid moet aannemen. Daarna volgt een tweede lezing in de Tweede en Eerste Kamer.

Bron: Tweede Kamer