Raad van State gevraagd te adviseren over afhandeling toetsingsvoorstel-GroenLinks

donderdag 1 juni 2017

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer wil dat de Raad van State helderheid verschaft over afhandeling van een voorstel tot Grondwetsherziening in tweede lezing, met name over de vraag of dat ook nog mag nadat al drie verkiezingen zijn gehouden sinds de aanvaarding in eerste lezing.

Van der Staaij (SGP) en Van Raak (SP) dienden bij de behandeling van het voorstel om het recht op eerlijk proces in de Grondwet op te nemen een motie in, waarmee de Tweede Kamer moet vaststellen dat het initiatiefvoorstel van GroenLinks over de constitutionele toetsing inmiddels niet meer grondwettelijk kan worden afgehandeld en daarmee feitelijk is verworpen. Daarbij gaat het om het voorstel in tweede lezing, dat in 2010 door Femke Halsema is ingediend en in 2015 door Liesbeth van Tongeren werd verdedigd.

De indieners betogen dat door de lange duur van de behandeling niet (meer) de voorgeschreven grondwettelijke procedure wordt gevolgd. Eerder had minister Plasterk al geconstateerd dat er te lange tijd zit tussen de indiening en parlementaire afhandeling. De Grondwet vraagt om behandeling direct na de verkiezingen na de Kamerontbinding.

Enkele fracties maakten bezwaar tegen de motie en anderen wilden eerst meer duidelijkheid. Volgens minister Plasterk is nadere advisering over de kwestie door de Raad niet nodig, omdat de Raad al heeft aangegeven dat de afhandeling niet te lang kan worden opgerekt. Niettemin zal de Raad van State nu om 'voorlichting' worden gevraagd. De motie is aangehouden.

Bron: verslag Tweede Kamerdebat 31 mei