Raad van State: voorstel constitutionele toetsing is feitelijk vervallen

maandag 2 oktober 2017

DEN HAAG (PDC) - Het voorstel-Van Tongeren (tweede lezing Grondwet) moet naar het oordeel van de Afdeling advisering van de Raad van State geacht worden te zijn vervallen. Het is aan de Kamer om uitdrukkelijk te beslissen of zij dit oordeel overneemt. Dat schrijft de Raad in zijn voorlichting aan de Tweede Kamer. Volgens de Raad wordt niet meer voldaan aan de grondwettelijke procedure.

Op zich is vertraging bij afhandeling van een voorstel in tweede lezing denkbaar, maar dat is, zo stelt de Raad, alleen verdedigbaar bij bijzondere omstandigheden. Daarvan is bij het onderhavige voorstel (oorspronkelijk van Halsema, later verdedigd door Van Tongeren) geen sprake. Het voorstel is al sinds 2010 aanhangig bij de Tweede Kamer en had best kunnen worden afgehandeld.

De Grondwet zou wat betreft de afhandeling van de tweede lezing wel moeten worden verduidelijkt. Daarnaast doet de Raad de suggestie dat de Kamervoorzitter een dergelijk voorstel altijd direct indient zodra de nieuwe Kamer na ontbinding samenkomt. Dat kan via het reglement van orde van de Kamer. Daarnaast moet ook veilig worden gesteld dat vlotte afhandeling plaatsvindt.

Om de voorlichting door de Raad van State was op 4 juli door de Tweede Kamer gevraagd. Enkele fracties trokken toen al de conclusie die nu ook de Raad van State trekt.

Bron: kamerstuk 32.334, nr. 11