Artikel IX: Bepaling inzake het nulla poena beginsel (art. 16)

VIII
Artikel IX
X

Artikel 16 i is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 16 i is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

1987: art IX, 1995: art IX, 1999: art IX, 2000: art IX, 2002: art IX, 2005: art IX, 2006: art IX, 2008: art IX, 2017: art IX, 2018: art IX, 2022: art IX