Artikel IX: Bepaling inzake het nulla poena beginsel (art. 16)

VIII
Artikel IX
X

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Artikel 16 is niet van toepassing ten aanzien van feiten, strafbaar gesteld krachtens het Besluit Buitengewoon Strafrecht.

1987: art IX, 1995: art IX, 1999: art IX, 2000: art IX, 2002: art IX, 2005: art IX, 2006: art IX, 2008: art IX, 2017: art IX, 2018: art IX, 2022: art IX