Artikel XIX: Bepaling omtrent formulieren

XVIII
Artikel XIX
XX

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 i en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

1.

Ontwikkeling artikel

1983

Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 i en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen.

1987: art XIX, 1995: art XIX, 1999: art XIX, 2000: art XIX, 2002: art XIX, 2005: art XIX, 2006: art XIX, 2008: art XIX, 2017: art XIX, 2018: art XIX, 2022: art XIX