Zorgplicht voor dieren

Op 4 december 2006 dienden de Tweede Kamerleden Halsema (GL) en Van Gent (GL) een wetsvoorstel in om een zorgplicht voor het welzijn van dieren in de Grondwet op te nemen.

Het voorstel kwam neer op een aanvulling van artikel 21 van de Grondwet. Dit artikel vermeldt tot nog toe de zorgplicht van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De indieners van het voorstel wilden aan dit artikel toevoegen dat de zorgplicht van de overheid ook gericht is op het welzijn van dieren.

Het wetsvoorstel is op 15 januari 2019 ingetrokken.