Artikel 21: Milieu

20
Artikel 21
22

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.


In andere talen:

English

It shall be the concern of the authorities to keep the country habitable and to protect and improve the environment.

Français

Les pouvoirs publics veillent à l’habitabilité du pays ainsi qu’à la protection et à l’amélioration du cadre de vie.

Deutsch

Die Sorge des Staates und der anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften gilt der Bewohnbarkeit des Landes sowie dem Schutz und der Verbesserung der Umwelt.

Español

Los poderes públicos velarán por la habitabilidad del país y por la protección y el mejoramiento del medio ambiente.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

De overheid moet zorgen voor de bewoonbaarheid van het land. Daarmee wordt ook bedoeld de zorg voor het water, de verdediging van het land tegen het water en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Met de zorg voor het leefmilieu worden alle maatregelen bedoeld, die in de meest ruime zin tot de milieubescherming kunnen worden gerekend.

Deze zorgplicht is vertaald in wetten, zoals de Wet milieubeheer i, Wet bodembescherming i en de Wet Ruimtelijke Ordening i.

2.

Formele toelichting

Artikel 21 is gewijd aan de overheidszorg voor de bewoonbaarheid van het land, waarbij ook wordt gedoeld op de waterstaatszorg voor de verdediging van het land tegen het water, en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Met de zorg voor het milieu wordt gedoeld op die maatregelen, die in de meest ruime zin tot de milieubescherming kunnen worden gerekend.

De zorgplicht van artikel 21 is vertaald in tal van wettelijke maatregelen, zoals de Wet milieubeheer i, Wet bodembescherming i en de Wet Ruimtelijke Ordening i.

3.

In eenvoudig Nederlands

De overheid probeert te zorgen dat alle inwoners van Nederland hier goed en veilig kunnen wonen. Ook probeert de overheid te zorgen voor een schoon milieu.

Uitleg

Een groot deel van ons land ligt lager dan de zee. En ook wonen we met heel veel mensen op een klein stuk land. In dit artikel staat dat de overheid ervoor moet proberen te zorgen dat we allemaal goed in dit kleine en lage land kunnen wonen. Maar je kunt dit niet van de overheid eisen.

Wat moet de overheid doen? De overheid moet zorgen voor:

  • goede dijken, rivieren en kanalen, wegen en spoorwegen;
  • goede steden en dorpen waar mensen goed kunnen wonen;
  • genoeg natuur, waarin mensen in hun vrije tijd kunnen wandelen, fietsen en varen.

Doordat we met veel mensen op een klein stuk land leven kan het milieu gemakkelijk vervuilen. De overheid moet proberen ervoor te zorgen dat het milieu zo schoon mogelijk blijft. En als het kan, moet het ook steeds schoner worden.

4.

Praktijkvragen

Via de Rijksoverheid komen veel vragen over volksgezondheid, sport en huisvesting binnen, zoals:

Hebt u een andere vraag? Bel 1400 (U betaalt alleen de gebruikelijke belkosten).

5.

Ontwikkeling artikel

1798

De Maatschappij beveelt, ingelijks, de meeste bevordering van den Landbouw, en deszelfs bloeij, bijzonderlijk ten aanzien der nog ledige en woeste gronden, door de gantsche Republiek.

1983

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

1987: art 21, 1995: art 21, 1999: art 21, 2000: art 21, 2002: art 21, 2005: art 21, 2006: art 21, 2008: art 21, 2017: art 21, 2018: art 21, 2022: art 21