Raad van State gaat adviezen vereenvoudigen

dinsdag 16 oktober 2018

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State gaat voortaan op een eenvoudigere manier adviezen uitbrengen over wetsvoorstellen. De Afdeling advisering i hanteerde voorheen zes manieren om een wetsvoorstel te kwalificeren. Dat gaat de Raad van State terugbrengen naar vier. Met deze maatregel wil dit Hoog College van Staat i de boodschap van haar adviezen beter overbrengen.

Dicta zijn vaste formuleringen, die het oordeel van de Raad van State over een wetsvoorstel aangeven. Bij het lichtste dictum heeft de Raad geen bezwaren tegen het wetsvoorstel, bij het zwaarste is het advies het wetsvoorstel niet in te dienen. De twee tussenliggende dicta gaan om aanpassingen of opmerkingen.

De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert over ieder wetsvoorstel. Dit advies is niet bindend, maar weegt wel zwaar mee bij de wetgevingsprocedure.

Bron: SC Kent de Wet, Raad van State