Artikel 54: Bevordering landbouw, bloeij ledige en woeste gronden

53
Artikel 54
55

De Maatschappij beveelt, ingelijks, de meeste bevordering van den Landbouw, en deszelfs bloeij, bijzonderlijk ten aanzien der nog ledige en woeste gronden, door de gantsche Republiek.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

De Maatschappij beveelt, ingelijks, de meeste bevordering van den Landbouw, en deszelfs bloeij, bijzonderlijk ten aanzien der nog ledige en woeste gronden, door de gantsche Republiek.

1983

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

1987: art 21, 1995: art 21, 1999: art 21, 2000: art 21, 2002: art 21, 2005: art 21, 2006: art 21, 2008: art 21, 2017: art 21, 2018: art 21, 2022: art 21