Tekst herziene Grondwet gepubliceerd in Staatsblad

vrijdag 8 februari 2019

DEN HAAG (PDC) - Vandaag is in Staatsblad 33 de tekst van de gehele Grondwet gepubliceerd zoals die luidt sinds de Grondwetswijziging van 21 december 2018. Toen trad de wijziging van artikel 131 in werking, waarin de benoeming van de commissaris van de Koning én van de burgemeester 'gedeconstitutionaliseerd' werd. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een mogelijke gekozen burgemeester.

In artikel 141 van de Grondwet is geregeld dat naast de afzonderlijke wijzigingswetten bij elke grondwetsherziening de hele tekst van de herziene Grondwet bij koninklijk besluit opnieuw bekendgemaakt.