Tekst herziene Grondwet gepubliceerd in Staatsblad

vrijdag 8 februari 2019

DEN HAAG (PDC i) - Vandaag is in Staatsblad 33 de tekst van de gehele Grondwet gepubliceerd zoals die luidt sinds de Grondwetswijziging van 21 december 2018. Toen trad de wijziging van artikel 131 i in werking, waarin de benoeming van de commissaris van de Koning én van de burgemeester 'gedeconstitutionaliseerd i' werd. Daarmee werd de weg vrijgemaakt voor een mogelijke gekozen burgemeester.

In artikel 141 i van de Grondwet is geregeld dat naast de afzonderlijke wijzigingswetten bij elke grondwetsherziening de hele tekst van de herziene Grondwet bij koninklijk besluit opnieuw bekendgemaakt.