Januarinummer Tijdschrift voor Constitutioneel Recht verschenen

vrijdag 8 februari 2019

DEN HAAG (PDC i) - In het deze week verschenen tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TVCR) gaat Nick Eftymiou (universitair student Erasmus School of Law) na of er een antwoord te geven is op de vraag of de Grondwet van 1815 een 'nieuwe' Grondwet is, of een herziening van de Grondwet van 1814.

Eva van Vugt (promovenda aan Tilburg University) gaat in op de voorlichting die de Raad van State aan de Tweede Kamer gegeven heeft over art. 137 lid 4 i van de Grondwet. De Raad van State gaf deze voorlichting naar aanleiding van de tweede lezing van het initiatiefvoorstel voor een constitutionele toetsing i. Ook behandelt zij de nasleep van deze voorlichting in de Tweede Kamer.

De vrije artsenkeuze als onderdeel van de Nederlandse constitutie komt aan de orde in een artikel van Bastiaan Wallage, Aart Hendriks en Wouter Koelewijn. De rubriek 'de stelling' stelt de Urgenda-zaak aan de orde, en in 'Bij de buren' staat het inreisverbod van president Trump centraal.

Joop Th. J van den Berg recenseert Korthals Altes' 'Zeven politieke levens. Herinneringen in dossiers', en Joost Sillen 'Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies', van David Kosař.

Bron: Tijdschrift voor Constitutioneel Recht