Voorstel voor tweederdemeerderheid voor goedkeuring EU-verdragen in Eerste Kamer

donderdag 28 maart 2019

DEN HAAG (PDC) - Op 2 april 2019 behandelt de Eerste Kamer het initiatiefvoorstel Van der Staay tot wijziging van de Grondwet. Dit voorstel houdt in dat voor goedkeuring van EU-verdragen een meerderheid van twee derde van de stemmen van Tweede en Eerste Kamer nodig is.

Het voorstel werd in 2006 ingediend. De indieners, naast Kees van der Staaij (SGP) indertijd ook Mat Herben (LPF), betogen dat de betekenis van Europese wetgeving voor Nederland sterk is gegroeid. De impact van (wijziging van) Europese verdragen zou van vergelijkbare aard zijn als een grondwetswijziging. Voor aanvullingen en wijzigingen van de Nederlandse grondwet is een procedure van twee lezingen en een tweederde meerderheid in tweede lezing nodig. Voor verregaande overdracht van bevoegdheden aan de EU is tot nog toe goedkeuring met slechts eenvoudige Kamermeerderheden voldoende. Daar willen de indieners met het voorstel dus verandering in brengen.

Als de Eerste Kamer met het voorstel akkoord gaat zal het voorstel, na Tweede Kamerverkiezingen, ook nog een tweede lezing moeten doorlopen.