Eerste Kamer kritisch over versterkte meerderheid EU-verdragen

woensdag 3 april 2019

DEN HAAG (PDC i) - Het initiatiefvoorstel van Van der Staaij i voor het invoeren van een vereiste van tweederdemeerderheid voor het goedkeuren van Europese verdragen lijkt niet voldoende steun te krijgen. Dat bleek gisteren in het debat in de Eerste Kamer.

PVV i, SGP i, ChristenUnie i en SP i steunen het voorstel. D66 i, PvdA i, GroenLinks i, CDA i, OSF i en VVD i zijn kritisch. Op dinsdag 9 april wordt in de Eerste Kamer over de grondwetswijziging gestemd.

Op dit moment is een gewone meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer voldoende voor de goedkeuring van EU-verdragen. Volgens Van der Staaij heeft het in werking treden van deze verdragen echter ingrijpende gevolgen, die vergelijkbaar zijn met een wijziging van de Grondwet. Daarom vindt hij dat een tweederdemeerderheid noodzakelijk zou moeten zijn, zoals bij grondwetswijzigingen.

Als het voorstel op 9 april door de Eerste Kamer wordt aangenomen, moet er nog een tweede lezing i volgen.

Bron: Eerste Kamer