More efficient rules for handling appeals before the EU Court of Justice

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op dinsdag 9 april 2019.

Het aantal zaken voor het Hof van Justitie van de Europese Unie i is enorm gestegen. Daarom heeft de Raad i vandaag een verordening tot wijziging van het statuut van het Hof aangenomen, zodat beroepen kunnen worden gefilterd. Met het oog op de praktische uitvoering keurde de Raad ook een aantal wijzigingen in het Reglement voor de procesvoering van het Hof goed.

Er komt een filtermechanisme om te bepalen welke beroepen het Hof van Justitie moet onderzoeken, zodat het Hof zich kan concentreren op zijn kernactiviteiten. Het Hof is overbelast en moet prioriteiten stellen. Dit besluit zal de efficiëntie en de rechtsbescherming in de EU verbeteren.

George Ciamba, gedelegeerd Minister van Europese Zaken van Roemenië

De vandaag overeengekomen verordening voorziet in een nieuw filtermechanisme voor beroepen in verband met besluiten van bepaalde EU-agentschappen en -bureaus. Beroepen in zaken die reeds 2 maal zijn behandeld - eerst door een onafhankelijke kamer van beroep en vervolgens door het Gerecht - zullen niet aan het Hof kunnen worden voorgelegd, tenzij wordt aangetoond dat zij omwille van de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het EU-recht relevant zijn. Uit de statistieken blijkt dat veel van die beroepen uiteindelijk worden afgewezen omdat ze kennelijk ongegrond of niet-ontvankelijk zijn.

Meer bepaald zijn de nieuwe regels van toepassing op beroepsprocedures die uitgaan van de volgende EU-agentschappen en bureaus:

Het aantal zaken dat bij het Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt, is de laatste jaren sterk gestegen. De nieuwe procedure zal de werklast van het Hof verminderen, zodat het zich kan concentreren op de zaken die zijn volledige aandacht vereisen.

De verordening die vandaag is aangenomen, stoelt op een voorstel van het Hof van Justitie en werd overeengekomen na onderhandelingen tussen het Hof van Justitie, de Commissie, het Europees Parlement i en de Raad. Voorts heeft de Raad vandaag zijn goedkeuring gehecht aan een aantal wijzigingen in het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie, waarin de nieuwe regeling voor de behandeling van beroepen in detail wordt beschreven.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"