35202 (R2126) - Initiatiefvoorstel opnemen in de Grondwet van bepalingen inzake lidmaatschap van de Europese Unie (1e lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 9 mei 2019 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Verhoeven (D66) i en Jetten (D66) i.

 

Doel van dit initiatiefwetsvoorstel, van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66), is het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verworpen door de Tweede Kamer in de vergadering van 25 februari 2021.

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
9 mei 2019

Volledige titel
Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De minister van Buitenlandse Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel beoogt het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie in onze Grondwet te verankeren en daarin ook te regelen met welke procedure dit lidmaatschap eventueel beëindigd zou kunnen worden. Daarbij is voldoende democratische legitimatie voor zowel het lidmaatschap als voor een eventuele uittreding het uitgangspunt. In verband daarmee beoogt het wetsvoorstel ook de parlementaire betrokkenheid bij de besluitvorming van de Unie over wetgeving en verdragen grondwettelijk te verankeren, door een opdracht aan de wetgever.

Het belang van de Europese Unie voor de Nederlandse rechtsorde is zó groot, dat het onjuist zou zijn als daaraan niet op het niveau van de Grondwet aandacht wordt besteed. Meer dan twintig andere EU-lidstaten doen dat wèl.1 Nederland, één van de zes oprichters van de Europese Economische Gemeenschap, heeft dat tot dusver nog niet gedaan.

De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - de «Brexit» - heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk een heldere procedure en voldoende democratische legitimatie bij zo'n besluit zijn.

4.

Documenten

(25 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 9 mei 2019, geleidende brief, nr. 1     KST352021
Geleidende brief
 
2 9 mei 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST352022
Voorstel van rijkswet
 
2 9 mei 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST352023
Memorie van toelichting
 
2 14 mei 2019, agenda procedurevergadering, C.J.M. Roovers 2018A05643 16    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 mei 2019 -
vergadering: 16 mei 2019
 
2 20 mei 2019, besluitenlijst, 2018A05643 17    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 mei 2019 -
vergadering: 16 mei 2019
 
2 10 december 2019, advies Raad van State en reactie van de indiener(s), nr. 4     KST352024
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Reactie van de initiatiefnemers
 
2 10 december 2019, voorstel van wet, nr. 5     KST352025
Voorstel van rijkswet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk
 
2 10 december 2019, memorie van toelichting, nr. 6     KST352026
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk
 
2 18 december 2019, agenda procedurevergadering, C.J.M. Roovers 2019A03364 12    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 19 december 2019 -
vergadering: 19 december 2019
 
2 20 december 2019, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2019A03364 12    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 19 december 2019 -
vergadering: 19 december 2019
 
2 11 februari 2020, verslag, nr. 7     KST352027
Verslag
 
2 8 april 2020, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 8     KST352028
Nota naar aanleiding van het verslag
 
1 26 mei 2020, behandeling, 35302; K; 35302; 35202; R; 35302; R     HEK20192020-28-8
Belastingplan 2020 -
vergadering: 26 mei 2020
 
2 28 mei 2020, besluitenlijst, 2019A04682 15    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 28 mei 2020 -
vergadering: 28 mei 2020
 
2 25 juni 2020, verslag, nr. 9     KST352029
Verslag van de Staten van Curaçao
 
2 15 september 2020, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 10     KST3520210
Nota naar aanleiding van het verslag naar aanleiding van het verslag van de Staten van Curaçao
 
2 18 september 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03385 13    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 18 september 2020 -
vergadering: 18 september 2020
 
2 25 september 2020, besluitenlijst, 2020A03385 13    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 25 september 2020 -
vergadering: 25 september 2020
 
2 4 december 2020, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 9 december 2020, behandeling, 35202     HTK20202021-35-6
Bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie -
vergadering: 9 december 2020
 
2 10 december 2020, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst: Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie (35202-(R2126)) (1e termijn Kamer)
 
2 22 januari 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00383 32    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 22 januari 2021 -
vergadering: 22 januari 2021
 
2 27 januari 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00383 31    
Besluitenlijst procedurevergadering woensdag 27 januari 2021 -
vergadering: 27 januari 2021
 
2 11 februari 2021, behandeling, 35202     HTK20202021-56-18
Bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie -
vergadering: 11 februari 2021
 
2 25 februari 2021, stemming(en), 35202     HTK20202021-59-26
Stemming Bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie -
vergadering: 25 februari 2021
 

5.

Woordvoerders

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.