Vooruitblik: 2-15 december 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 29 november 2019.

Overzicht van de belangrijkste thema's en evenementen bij de Raad van de Europese Unie i en de Europese Raad i.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken i, 2-3 december 2019

Op maandag houden de ministers van Binnenlandse Zaken 2 thematische besprekingen. De 1e gaat over het toekomstige migratie- en asielbeleid van de EU i en de 2e over de toekomst van de interne veiligheid van de EU. Op dinsdag zullen de ministers van Justitie algemene oriëntaties trachten te bereiken over de verordening inzake de betekening en kennisgeving van stukken en de verordening over bewijsverkrijging, en van gedachten wisselen over milieucriminaliteit. Ook is het de bedoeling conclusies aan te nemen over de rechten van slachtoffers, over alternatieve maatregelen voor detentie en over de toekomstige justitiële samenwerking in burgerlijke zaken.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie i (Vervoer), 2 december 2019

De Raad zal streven naar gemeenschappelijke standpunten over 3 voorstellen: de actualisering van de rechten van treinreizigers, de stroomlijning van de vergunningsprocedures voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) en de herziening van de EU-regels voor tolheffing (eurovignet). De ministers zullen spreken over "digitale vervoersdiensten voor mensen: de volgende stappen voor duurzame Europese oplossingen" en de toekomst van het gemeenschappelijk Europees luchtruim.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Telecommunicatie), 3 december 2019

De Raad zal conclusies aannemen over het belang van 5G voor de Europese economie en de noodzaak om de veiligheidsrisico's in verband met 5G te beperken. De Raad zal ook nota nemen van de vorderingen met een voorstel voor de actualisering van de privacyregels voor elektronische communicatie (e‑privacy). De ministers zullen tevens debatteren over de Europese Unie als middelpunt voor ethisch gebruik van gegevens.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie), 4 december 2019

De ministers zullen van gedachten wisselen over slimme sectorintegratie, de nieuwe prioriteiten van het Commissiebeleid inzake energie en de follow-up van de nationale ontwerpversies van de energie- en klimaatplannen.

Raad Economische en Financiële Zaken i, 5 december 2019

De Raad Ecofin zal de balans opmaken van de voortgang met de bankenunie. Ook zal de Raad een werkplan voor klimaatactie goedkeuren en conclusies aannemen over energiebelastingen, witwaspraktijken, de kapitaalmarktenunie, niet-renderende leningen en de financiële structuur voor ontwikkeling.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 9-10 december 2019

De Raad zal debatteren over het Europese geneesmiddelenbeleid en de toegang tot geneesmiddelen en over de toekomst van gendergelijkheid en gendermainstreaming in de EU, en zal conclusies aannemen over inclusieve arbeidsmarkten.

Raad Buitenlandse Zaken i, 9 december 2019

De Raad Buitenlandse Zaken zal een debat houden over actuele zaken en van gedachten wisselen over de betrekkingen tussen de EU en Afrika en over de bevordering en bescherming van de mensenrechten in de wereld.

Raad Algemene Zaken i, 10 december 2019

De Raad zal vooral ingaan op de artikel 7-procedures en de voorbereidingen voor de Europese Raad van december. De ministers zullen ook het werkprogramma van de Commissie voor 2020 en de plannen voor de nieuwe zittingsperiode bespreken.

Europese Raad, 12-13 december 2019

De EU-leiders zullen onder meer de strategie inzake klimaatverandering en de langetermijnbegroting bespreken.