35418 - Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 23 maart 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Knops i.

 

Het wetsvoorstel heeft als doel om het kiesrecht voor de Eerste Kamer ook toe te kennen aan niet-ingezetenen (Nederlanders in het buitenland). Daarvoor wordt een speciaal kiescollege ingesteld. Nederlanders in het buitenland mogen stemmen voor de leden van dit kiescollege. Het kiescollege stemt vervolgens, net als de leden van de Provinciale Staten, mee voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bestaat al een dergelijk kiescollege.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer) en gepubliceerd in het Staatsblad op 9 november 2020 (Stb. 2020, 429).

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Het in de Grondwet opnemen van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (tweede lezing) i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
23 maart 2020

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. (Raymond) Knops i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Inleiding

Artikel 55 van de Grondwet bepaalt op dit moment dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten en de leden van de kiescolleges voor de Eerste Kamer in de Caribische openbare lichamen. Op grond van de artikelen 129, eerste lid, en 132a, derde lid, van de Grondwet worden de leden van provinciale staten gekozen door de Nederlanders die tevens ingezetenen zijn van de provincie, en de leden van de kiescolleges voor de Eerste Kamer in de Caribische openbare lichamen door de Nederlanders die tevens ingezetenen zijn van de Caribische openbare lichamen. Nederlanders die in het buitenland wonen hebben dus geen invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer1 heeft het toenmalige kabinet in 2014 geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om onder meer voor deze categorie Nederlanders een kiescollege te vormen, met als enige taak om de leden van de Eerste Kamer te kiezen. Deze inventarisatie is aan beide Kamers aangeboden.2 Mede naar aanleiding van de inventarisatie is in overleg met de beide Kamers vervolgens besloten voorrang te geven aan een grondwettelijke regeling die ertoe strekt de Nederlandse inwoners van Caribisch Nederland invloed te geven op de samenstelling van de Eerste Kamer en de hiervoor genoemde discussie daarvan los te koppelen.3 De discussie was daarmee echter niet afgerond. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de beide Kamers op 22 februari 2019 een brief doen toekomen waarin op hoofdlijnen is beschreven welke opties denkbaar zijn om de Nederlanders die in het buitenland wonen invloed te geven op de

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

6.

Documenten

(38 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 10 juni 2021, bijlage bij nr. G     BLG984480
Mogelijkheden voor de stemgewichten voor het Kiescollege voor Niet-ingezetenen (DNPP Groningen en Instituut Politieke Wetenschap Leiden, Simon Otjes) (bijlage bij 35418,nr.G) -
 
1 10 juni 2021, brief, nr. G     KST35418G
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de hoofdlijnen van de uitvoeringswetgeving voor een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer
 
2 12 november 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03388 12    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 12 november 2020 -
vergadering: 12 november 2020
 
S 9 november 2020, bekendmaking wet, Stb. 2020, 429    
Wet van 14 oktober 2020, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal -
 
2 7 november 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03388 12    
Besluitenlijst procedurevergadering zaterdag 7 november 2020 -
vergadering: 7 november 2020
 
2 4 november 2020, bijlage bij nr. 8     BLG953657
Brief over stemwaardebepaling kiescollege (bijlage bij 35418,nr.8) -
 
2 4 november 2020, bijlage bij nr. 8     BLG953658
Advies Raad van State over stemwaardebepaling kiescollege (bijlage bij 35418,nr.8) -
 
2 28 oktober 2020, brief, nr. 9     KST354189
Brief regering; Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over voorlichting stemwaarde kiescollege
 
1 13 oktober 2020, stemming(en), 35418; F     HEK20202021-5-5
Stemming motie Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer -
vergadering: 13 oktober 2020
 
1 13 oktober 2020, stemming(en), 35418     HEK20202021-5-4
Stemming Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer -
vergadering: 13 oktober 2020
 
2 8 oktober 2020, besluitenlijst, 2020A03386 10    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 8 oktober 2020 -
vergadering: 8 oktober 2020
 
1 6 oktober 2020, motie, nr. F     KST35418F
Motie Van Hattem c.s. inzake een meervoudige nationaliteit van leden van een kiescollege
 
1 6 oktober 2020, behandeling, 35418; 35419; 35418; F     HEK20202021-4-8
Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer en herijking Grondwetsherzieningsprocedure -
vergadering: 6 oktober 2020
 
1 5 oktober 2020, bijlage bij nr. E     BLG949880
Verzoek aan de Raad van State van 11 juni 2020 om voorlichting over de bepaling van de stemwaarde van de leden van het kiescollege voor de Eerste Kamer (bijlage bij 35418,nr.E) -
 
1 5 oktober 2020, brief, nr. E     KST35418E
Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de wijze waarop de stemwaarde van de leden van het nieuw in te stellen kiescollege zal worden bepaald
 
1 5 oktober 2020, bijlage bij nr. E     BLG949881
Voorlichting van de Raad van State van 30 september 2020 over de bepaling van de stemwaarde van de leden van het kiescollege voor de Eerste Kamer (bijlage bij 35418,nr.E) -
 
2 5 oktober 2020, brief, nr. 8     KST354188
Brief regering; Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over stemwaardebepaling kiescollege
 
1 9 september 2020, eindverslag, nr. D     KST35418D
Eindverslag
 
1 4 september 2020, memorie van antwoord, nr. C     KST35418C
Memorie van antwoord
 
1 1 juli 2020, voorlopig verslag, nr. B     KST35418B
Voorlopig verslag
 
2 10 juni 2020, verslag van een wetgevingsoverleg, 35419; 35418; 35417, nr. 9     KST354199
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 mei 2020, over Verklaringswetten tot wijziging van de Grondwet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)
vergadering: 25 mei 2020
 
1 3 juni 2020, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST35418A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 3 juni 2020, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 2 juni 2020, stemming(en), 35418     HTK20192020-77-7
Stemming Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer -
vergadering: 2 juni 2020
 
2 15 mei 2020, besluitenlijst, 2020A01566 30    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 14 mei 2020 -
vergadering: 14 mei 2020
 
2 14 mei 2020, bijgewerkte tekst,    
Bijgewerkte tekst, bijgewerkt t/m nr. 7 (Nota van wijziging d.d. 12 mei 2020)
 
2 8 mei 2020, nota van wijziging, nr. 7     KST354187
Nota van wijziging
 
2 8 mei 2020, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST354186
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 23 april 2020, verslag, nr. 5     KST354185
Verslag
 
2 6 april 2020, besluitenlijst, 2020A01345 3    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) maandag 6 april 2020 -
vergadering: 6 april 2020
 
2 26 maart 2020, bijlage bij nr. 3     BLG927861
Advies Kiesraad (bijlage bij 35418,nr.3) -
 
2 26 maart 2020, bijlage bij nr. 3     BLG927860
Advies gemeente Den Haag (bijlage bij 35418,nr.3) -
 
2 26 maart 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST354181
Koninklijke boodschap
 
2 26 maart 2020, agenda procedurevergadering, 2020A01345 11    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) dinsdag 31 maart 2020 -
vergadering: 31 maart 2020
 
2 26 maart 2020, agenda procedurevergadering,    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 26 maart 2020 -
vergadering: 26 maart 2020
 
2 23 maart 2020, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST354184
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 23 maart 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST354183
Memorie van toelichting
 
2 23 maart 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST354182
Voorstel van wet
 

7.

Internetconsultatie

8.

Woordvoerders

9.

Andere bronnen

10.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.