Raad van State misschien weer ingeschakeld bij grondwetsvoorstellen

dinsdag 26 mei 2020

DEN HAAG (PDC) - De Raad van State zou nadere voorlichting moeten geven over één van de aanhangige voorstellen tot grondwetsherziening (eerste lezing). Tijdens het wetgevingsoverleg daarover gisteren kwamen fracties met suggesties op dat punt.

Kuiken (PvdA) wil dat de Raad van State advies geeft over de stemwaarde voor Nederlanders in het buitenland bij de Eerste Kamerverkiezingen. Minister Ollongren heeft een wetsvoorstel ingediend om daarvoor een apart kiescollege in het leven te roepen. Onduidelijk is nog hoe zwaar de stemmen daarvan moeten wegen en sommige partijen vinden dat die stem niet zwaar genoeg wordt.

Özütok (GroenLinks) vindt dat de Tweede Kamer moet kunnen besluiten de tweede lezing toch over (volgende) verkiezingen te tillen. Daarover heeft zij een amendement ingediend. De gang van zaken bij het initiatiefvoorstel van GL over de constitutionele toetsing was aanleiding voor het wetsvoorstel van Ollongren, om dat onmogelijk te maken.

De wetsvoorstellen worden op 2 juni pleniar afgehandeld.

Bron: website Tweede Kamer