Minister vertrouwt dat Kamers zorgen voor vlotte afhandeling tweede lezing

maandag 7 september 2020

DEN HAAG (PDC) - Er is geen reden om nadere bepalingen in de Grondwet op te nemen, die trainering van de afhandeling van herzieningsvoorstellen in tweede lezing moeten voorkomen. Dat schrijft minister Ollongren aan de Eerste Kamer in de memorie van antwoord bij haar voorstel tot aanpassing van de herzieningsprocedure.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vroeg of het gevaar niet bestaat, dat partijen via procedures verhinderen dat een herzieningsvoorstel tijdig door de Tweede Kamer in behandeling wordt genomen. Volgens het voorliggende wetsvoorstel vervalt een herzieningsvoorstel als dat niet voor volgende verkiezingen is gebeurd.

De minister wijst op een herziening van het reglement van orde van de Tweede Kamer, dat juist beoogt de herziening vlot ter hand te nemen. Daarom is er geen reden voor de regering om daarvoor met voorstellen te komen.

Uit het feit dat alleen PvdD en SGP opmerkingen hadden gemaakt, kan worden afgeleid dat het voorstel van Ollongren het ook in de Eerste Kamer waarschijnlijk zal halen.

Bron: Kamerstuk 35.419 C