35741 - Initiatiefvoorstel tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in de Grondwet (tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 25 februari 2021 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66) i, Özütok (GL) i en Van den Hul (PvdA) i en werd laatstelijk verdedigd door de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66) i, Bromet (GL) i en De Hoop (PvdA) i.

 

Dit initiatiefvoorstel, oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) en overgenomen door de Tweede Kamerleden Hammelburg (D66), Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA), voegt handicap en seksuele gerichtheid als verboden grond van discriminatie toe aan artikel 1 van de Grondwet. Toevoeging van deze gronden aan artikel 1 Grondwet geeft naar de mening van de initiatiefnemers een sterk signaal af, enerzijds als bevestiging en verankering van hetgeen reeds bereikt is op het vlak van participatie van mensen met een functionele beperking en de gelijke behandeling tussen mensen met een verschillende seksuele gerichtheid, anderzijds deze zaken te bewaken, en voorts aan te sporen deze verder te verbeteren. De eerste lezing van dit wetsvoorstel is door de Eerste Kamer aangenomen op 9 februari 2021. Dit wetsvoorstel (35741) is de tweede lezing van deze grondwetswijziging.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Initiatiefvoorstel Toevoeging aan de Grondwet van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (Grondwetswijziging, eerste lezing) i.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond) en gepubliceerd in het Staatsblad op 22 februari 2023 (Stb. 2023, 62).

2.

Kerngegevens

Aanhangig gemaakt
25 februari 2021

Volledige titel
Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 16 februari 2021 (Stb. 2021, 87) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 32411 alsmede Handelingen II 2019/2020, nr. 33, item 5, nr. 52, item 24, nr. 86, item 34, nr. 89, item 14, Handelingen I 2020/2021, nr. 23, items 3, 9, 11 en 12).

Bergkamp Özütok Van den Hul

kst-35741-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 741, nr. 3

4.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

5.

Documenten

(52 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 22 februari 2024, brief, nr. F     KST35741F
Brief van de staatssecretaris van BZK over uitkomsten Personeelsenquête Rijk (PER) over racisme op de werkvloer en verkenning minder vrijblijvende maatregelen
 
1 20 juni 2023, verslag van een schriftelijk overleg, 36200 IV; nr. U     KST36200IVU
Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over reactie op aanbevelingen vierde cyclus UPR - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023
 
1 20 juni 2023, bijlage bij 36200 IV; nr. U     BLG1096164
Beslisnota bij verslag schriftelijk overleg over reactie op aanbevelingen vierde cyclus UPR (1) (bijlage bij 36200IV;35741,nr.U) -
 
1 20 juni 2023, verslag van een schriftelijk overleg, 36200 IV; nr. U     KST1096163
Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over reactie op aanbevelingen vierde cyclus UPR - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023
 
1 22 februari 2023, brief, 36200 IV; nr. L     KST36200IVL
Brief van de minister van BZK over de reactie op de aanbevelingen uit de vierde cyclus van de Universal Periodic Review (UPR) - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023
 
1 22 februari 2023, bijlage bij 36200 IV; nr. L     BLG1075939
Reactie UPR-aanbevelingen in leesbare tabel (28 pag.) (bijlage bij 36200IV;35741,nr.L) -
 
1 22 februari 2023, bijlage bij 36200 IV; nr. L     BLG1075938
Reactie UPR-aanbevelingen in VN-format (7 pag.) (bijlage bij 36200IV;35741,nr.L) -
 
1 22 februari 2023, brief, 36200 IV; nr. L     KST1075934
Brief van de minister van BZK over de reactie op de aanbevelingen uit de vierde cyclus van de Universal Periodic Review (UPR) - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023
 
1 22 februari 2023, bijlage bij 36200 IV; nr. L     BLG1075940
Beslisnota(s) bij brief over de reactie op de UPR-aanbevelingen (2 pag.) (bijlage bij 36200IV;35741,nr.L) -
 
S 22 februari 2023, bekendmaking wet, Stb. 2023, 62    
Wet van 10 februari 2023, houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
 
1 20 januari 2023, brief, 36200 IV; nr. H     KST36200IVH
Brief van de minister van BZK over de nationale rapportage voor de Universal Periodic Review (UPR) 2022 en het verslag van de UPR-hoorzitting (vierde cyclus) - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023
 
1 20 januari 2023, bijlage bij 36200 IV; nr. H     BLG1070124
Beslisnota bij brief over het verslag van de hoorzitting Universal Periodic Review (UPR) - vierde cyclus (bijlage bij 36200IV;35741,nr.H)
 
1 20 januari 2023, bijlage bij 36200 IV; nr. H     BLG1070123
Conceptverslag hoorzitting Universal Periodic Review (UPR) 15 november 2022 (bijlage bij 36200IV;35741,nr.H) -
 
1 20 januari 2023, bijlage bij 36200 IV; nr. H     BLG1070126
Rapportage Koninkrijk der Nederlanden voor de UPR 2022 (bijlage bij 36200IV;35741,nr.H) -
 
1 20 januari 2023, bijlage bij 36200 IV; nr. H     BLG1070125
Bijlage brief rapportage Koninkrijk der Nederlanden t.b.v. de vierde cyclus van de Universal Periodic Review (UPR) (bijlage bij 36200IV;35741,nr.H) -
 
1 20 januari 2023, brief, 36200 IV; nr. H     KST1070122
Brief van de minister van BZK over de nationale rapportage voor de Universal Periodic Review (UPR) 2022 en het verslag van de UPR-hoorzitting (vierde cyclus) - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023
 
1 17 januari 2023, stemming(en), 35741; E     HEK20222023-15-6
Stemming motie Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 17 januari 2023
 
1 17 januari 2023, stemming(en), 35741     HEK20222023-15-5
Stemming Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 17 januari 2023
 
1 17 januari 2023, stemming(en), 35741    
Stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 17 januari 2023
 
1 20 december 2022, motie, nr. E     KST35741E
Motie Kox c.s. over het plaatsen van de redactie van het algemeen verbod vóór de specifieke non-discriminatiegronden
 
1 20 december 2022, mededelingen, 36200-V; 36200-V     HEK20222023-14-26
Mededelingen -
vergadering: 20 december 2022
 
1 20 december 2022, stemming(en), 35741; E     HEK20222023-14-31
Stemming motie Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 20 december 2022
 
1 20 december 2022, behandeling, 35741; 35741; E     HEK20222023-14-25
Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 20 december 2022
 
1 20 december 2022, behandeling, 35741     HEK20222023-14-3
Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 20 december 2022
 
1 9 november 2022, sprekerslijst, 35741    
Sprekerslijst - Initiatiefvoorstel-Hammelburg, Bromet en De Hoop Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35.741)
vergadering: 20 december 2022
 
1 2 november 2022, eindverslag, nr. D     KST35741D
Eindverslag
 
1 12 oktober 2022, bijlage bij nr. C     BLG1054123
Beslisnota bij de brief met een reactie op in het voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen (bijlage bij 35741,nr.C) -
 
1 12 oktober 2022, brief, nr. C     KST35741C
Brief van de minister van BZK met een reactie op in het voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen
 
1 9 september 2022, memorie van antwoord, nr. B     KST35741B
Memorie van antwoord van de initiatiefnemers
 
1 10 mei 2022, voorlopig verslag, nr. A     KST35741A
Voorlopig verslag
 
2 17 maart 2022, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 15 maart 2022, stemming(en), 35741     HTK20212022-60-20
Stemming Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 15 maart 2022
 
2 9 maart 2022, behandeling, 35741     HTK20212022-58-9
Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 9 maart 2022
 
2 8 maart 2022, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 9 december 2021, behandeling, 35741     HTK20212022-33-13
Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond -
vergadering: 9 december 2021
 
2 3 december 2021, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 29 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02499 20    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 29 oktober 2021 -
vergadering: 29 oktober 2021
 
2 25 oktober 2021, bijlage bij nr. 8     BLG1001667
Beslisnota (bijlage bij 35741,nr.8) -
 
2 15 oktober 2021, brief, nr. 8     KST357418
Brief regering; Beantwoording vragen commissie over tweede lezing van het voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 
2 7 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02497 16    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 7 oktober 2021 -
vergadering: 7 oktober 2021
 
2 5 oktober 2021, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 7     KST357417
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 1 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02497 16    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 1 oktober 2021 -
vergadering: 1 oktober 2021
 
2 7 juni 2021, verslag, nr. 6     KST357416
Verslag
 
2 20 mei 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00879 11    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 20 mei 2021 -
vergadering: 20 mei 2021
 
2 17 mei 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00879 11    
Besluitenlijst procedurevergadering maandag 17 mei 2021 -
vergadering: 17 mei 2021
 
2 23 april 2021, brief, nr. 5     KST357415
Brief lid / fractie; Brief van het lid Bergkamp inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 
2 15 april 2021, besluitenlijst, 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021 -
vergadering: 15 april 2021
 
2 9 april 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A01440 27    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021 -
vergadering: 9 april 2021
 
2 30 maart 2021, advies Raad van State en reactie van de indiener(s), nr. 4     KST357414
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies van de afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 
2 24 februari 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357413
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
 

6.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C. (Suzanne) Kröger 09-12-2021 GL S.C. (Suzanne) Kröger i
J.M.P. (Jeanet) van der Laan 09-12-2021 D66 J.M.P. (Jeanet) van der Laan i
L.M. (Lucille) Werner 09-12-2021 CDA L.M. (Lucille) Werner i
B.C. (Barbara) Kathmann 09-12-2021 PvdA B.C. (Barbara) Kathmann i
U. (Ulysse) Ellian 09-12-2021 VVD U. (Ulysse) Ellian i
D.G.M. (Don) Ceder 09-12-2021 CU D.G.M. (Don) Ceder i
R.M. (Renske) Leijten 09-12-2021 SP R.M. (Renske) Leijten i
R. (Roelof) Bisschop 09-12-2021 SGP R. (Roelof) Bisschop i
A.R. (Alexander) Hammelburg 09-03-2022 D66 A.R. (Alexander) Hammelburg i
H.E. (Habtamu) de Hoop 09-03-2022 PvdA H.E. (Habtamu) de Hoop i
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 09-03-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C. (Suzanne) Kröger 09-03-2022 GL S.C. (Suzanne) Kröger i
J.M.P. (Jeanet) van der Laan 09-03-2022 D66 J.M.P. (Jeanet) van der Laan i
L.M. (Lucille) Werner 09-03-2022 CDA L.M. (Lucille) Werner i
B.C. (Barbara) Kathmann 09-03-2022 PvdA B.C. (Barbara) Kathmann i
M.F. (Mark) Strolenberg 09-03-2022 VVD M.F. (Mark) Strolenberg i
R.M. (Renske) Leijten 09-03-2022 SP R.M. (Renske) Leijten i
A.R. (Alexander) Hammelburg 09-03-2022 D66 A.R. (Alexander) Hammelburg i
H.E. (Habtamu) de Hoop 09-03-2022 PvdA H.E. (Habtamu) de Hoop i

Eerste termijn Eerste Kamer

R.R. (Ruard) Ganzevoort 20-12-2022 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort i
B.O. (Boris) Dittrich 20-12-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich i
C.F. (Caspar) van den Berg 20-12-2022 VVD C.F. (Caspar) van den Berg i
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 20-12-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem i
M.J.M. (Tiny) Kox 20-12-2022 SP M.J.M. (Tiny) Kox i
A. (Annabel) Nanninga 20-12-2022 Fractie-Nanninga (ex-FVD) A. (Annabel) Nanninga i
P. (Peter) Schalk 20-12-2022 SGP P. (Peter) Schalk i
H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma 20-12-2022 CU H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma i
R.A. (Ruud) Koole 20-12-2022 PvdA R.A. (Ruud) Koole i
H. (Henk) Otten 20-12-2022 Fractie-Otten (ex-FVD) H. (Henk) Otten i
A.C.M. (Ton) Raven 20-12-2022 OSF A.C.M. (Ton) Raven i
A.R. (Alexander) Hammelburg 20-12-2022 D66 A.R. (Alexander) Hammelburg i
H.E. (Habtamu) de Hoop 20-12-2022 PvdA H.E. (Habtamu) de Hoop i
L. (Laura) Bromet 20-12-2022 GL L. (Laura) Bromet i
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 20-12-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i

Tweede termijn Eerste Kamer

R.R. (Ruard) Ganzevoort 20-12-2022 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort i
B.O. (Boris) Dittrich 20-12-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich i
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 20-12-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem i
C.F. (Caspar) van den Berg 20-12-2022 VVD C.F. (Caspar) van den Berg i
M.J.M. (Tiny) Kox 20-12-2022 SP M.J.M. (Tiny) Kox i
A. (Annabel) Nanninga 20-12-2022 Fractie-Nanninga (ex-FVD) A. (Annabel) Nanninga i
P. (Peter) Schalk 20-12-2022 SGP P. (Peter) Schalk i
H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma 20-12-2022 CU H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma i
R.A. (Ruud) Koole 20-12-2022 PvdA R.A. (Ruud) Koole i
H. (Henk) Otten 20-12-2022 Fractie-Otten (ex-FVD) H. (Henk) Otten i
A.C.M. (Ton) Raven 20-12-2022 OSF A.C.M. (Ton) Raven i
A.R. (Alexander) Hammelburg 20-12-2022 D66 A.R. (Alexander) Hammelburg i
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 20-12-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i

7.

Andere bronnen

8.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.