Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitstel van de toezending van de memories van antwoord inzake twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet

vrijdag 26 februari 2021

Bij wetsvoorstellen 35532 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (eerste lezing) en 35533 - Invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (eerste lezing) is een brief ondergebracht.