35785 - Het in de Grondwet opnemen van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 31 maart 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren.

 

Met de bekendmaking van de wet van 14 oktober 2020 (Stb. 2020, 429) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35785 is die tweede lezing. Het wetsvoorstel heeft als doel om het kiesrecht voor de Eerste Kamer ook toe te kennen aan niet-ingezetenen (Nederlanders in het buitenland). Daarvoor wordt een speciaal kiescollege ingesteld. Nederlanders in het buitenland mogen stemmen voor de leden van dit kiescollege. Het kiescollege stemt vervolgens, net als de leden van de Provinciale Staten, mee voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba bestaat al een dergelijk kiescollege.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De nota naar aanleiding van het verslag is uitgebracht op 10 juni 2021. Het wetsvoorstel wordt tussen dinsdag 16 november 2021 en donderdag 18 november 2021 plenair behandeld.

2.

Kerngegevens

Ingediend
31 maart 2021

Volledige titel
Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 14 oktober 2020 (Stb. 2020, 429) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 35 418, Kamerstukken II 2019/20, 35 419, nr. 9, alsmede Handelingen II 2019/20, nr. 77, item 7, en Handelingen I 2020/21, nr. 4, item 8 en Handelingen I 2020/21, nr. 5, item 4).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

4.

Documenten

(12 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 31 maart 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357851
Koninklijke boodschap
 
2 31 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357852
Voorstel van wet
 
2 31 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357853
Memorie van toelichting
 
2 31 maart 2021, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST357854
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 9 april 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A01440 27    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021 -
vergadering: 9 april 2021
 
2 15 april 2021, besluitenlijst, 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021 -
vergadering: 15 april 2021
 
2 21 mei 2021, verslag, nr. 5     KST357855
Verslag
 
2 10 juni 2021, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST357856
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 10 juni 2021, brief, nr. 7     KST357857
Brief regering; Hoofdlijnen kiescollege niet-ingezetenen
 
2 11 juni 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00883 13    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 11 juni 2021 -
vergadering: 11 juni 2021
 
2 14 juni 2021, bijlage bij nr. 7     BLG985846
Rapportage 'Mogelijkheden voor de stemgewichten voor het Kiescollege voor Niet-ingezetenen' (bijlage bij 35785,nr.7) -
 
2 17 juni 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00883 14    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 17 juni 2021 -
vergadering: 17 juni 2021
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.