35789 - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwets­herzienings­procedure, tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 1 april 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren.

 

Met de bekendmaking van de wet van 14 oktober 2020 (Stb. 2020, 430) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35789 is die tweede lezing. Hierin wordt voorgesteld om de bepalingen inzake veranderingen in de Grondwet in de Grondwet aan te passen. Concreet wordt voorgesteld om in de eerste plaats te verduidelijken dat de Tweede Kamer die wordt gekozen na de bekendmaking van de verklaringswet het voorstel tot Grondwetsherziening in tweede lezing overweegt. Verder wordt voorgesteld te bepalen dat indien deze Tweede Kamer in tweede lezing geen besluit neemt, het grondwetsvoorstel van rechtswege vervalt. Tevens is beoogd de bestaande Grondwetsherzieningsprocedure te verduidelijken en te bewerkstelligen dat de behandeling van een grondwetsvoorstel sneller wordt afgerond en het parlementaire debat zich kan richten op de inhoud daarvan.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Herijking Grondwets­herzienings­procedure (Grondwetswijziging, eerste lezing).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet ) en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 augustus 2022 (Stb. 2022, 335).

2.

Kerngegevens

Ingediend
1 april 2021

Volledige titel
Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 14 oktober 2020 (Stb. 2020, 430) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 35419, alsmede Handelingen II 2019/20, nr. 77, item 8, en Handelingen I 2020/21, nr. 4, item 8 en Handelingen I 2020/21, nr. 5, item 6).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

4.

Documenten

(17 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 30 augustus 2022, bekendmaking wet, Stb. 2022, 335    
Wet van 6 juli 2022, houdende verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure) -
 
1 5 juli 2022, stemming(en), 35789     HEK20212022-36-10
Stemming Herijking Grondwetsherzieningsprocedure -
vergadering: 5 juli 2022
 
1 28 juni 2022, behandeling, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790     HEK20212022-35-9
Zes wetsvoorstellen inzake verandering van de Grondwet -
vergadering: 28 juni 2022
 
1 28 juni 2022, behandeling, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790     HEK20212022-35-3
Zes wetsvoorstellen inzake verandering van de Grondwet -
vergadering: 28 juni 2022
 
1 12 mei 2022, sprekerslijst, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790    
Sprekerslijst - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (35.790)
vergadering: 28 juni 2022
 
1 14 april 2022, eindverslag, nr. A     KST35789A
Eindverslag
 
2 5 april 2022, stemming(en), 35789     HTK20212022-68-16
Stemming Herijking Grondwetsherzieningsprocedure -
vergadering: 5 april 2022
 
2 30 maart 2022, behandeling, 35789     HTK20212022-66-7
Herijking Grondwetsherzieningsprocedure -
vergadering: 30 maart 2022
 
2 25 maart 2022, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 17 juni 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00883 14    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 17 juni 2021 -
vergadering: 17 juni 2021
 
2 11 juni 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00883 13    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 11 juni 2021 -
vergadering: 11 juni 2021
 
2 10 juni 2021, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST357896
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 28 mei 2021, verslag, nr. 5     KST982661
Verslag
 
2 1 april 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357891
Koninklijke boodschap; Koninklijk boodschap
 
2 31 maart 2021, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST357894
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 31 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357893
Memorie van toelichting
 
2 31 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357892
Voorstel van wet
 

5.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

R.M. (Renske) Leijten 30-03-2022 SP R.M. (Renske) Leijten
J.C. (Joost) Sneller 30-03-2022 D66 J.C. (Joost) Sneller
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 30-03-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

Eerste termijn Eerste Kamer

R.R. (Ruard) Ganzevoort 28-06-2022 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 28-06-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem
B.O. (Boris) Dittrich 28-06-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich
M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman 28-06-2022 50PLUS M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman
H. (Hugo) Doornhof 28-06-2022 CDA H. (Hugo) Doornhof
M.J.M. (Tiny) Kox 28-06-2022 SP M.J.M. (Tiny) Kox
P. (Peter) Schalk 28-06-2022 SGP P. (Peter) Schalk
C.F. (Caspar) van den Berg 28-06-2022 VVD C.F. (Caspar) van den Berg
R.A. (Ruud) Koole 28-06-2022 PvdA R.A. (Ruud) Koole
H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma 28-06-2022 CU H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma
L.P. (Lennart) van der Linden 28-06-2022 Fractie-Nanninga (ex-FVD) L.P. (Lennart) van der Linden
H. (Henk) Otten 28-06-2022 Fractie-Otten (ex-FVD) H. (Henk) Otten
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

Tweede termijn Eerste Kamer

R.R. (Ruard) Ganzevoort 28-06-2022 GL R.R. (Ruard) Ganzevoort
A.W.J.A. (Alexander) van Hattem 28-06-2022 PVV A.W.J.A. (Alexander) van Hattem
B.O. (Boris) Dittrich 28-06-2022 D66 B.O. (Boris) Dittrich
M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman 28-06-2022 50PLUS M.H.H. (Martine) Baay-Timmerman
H. (Hugo) Doornhof 28-06-2022 CDA H. (Hugo) Doornhof
M.J.M. (Tiny) Kox 28-06-2022 SP M.J.M. (Tiny) Kox
P. (Peter) Schalk 28-06-2022 SGP P. (Peter) Schalk
C.F. (Caspar) van den Berg 28-06-2022 VVD C.F. (Caspar) van den Berg
R.A. (Ruud) Koole 28-06-2022 PvdA R.A. (Ruud) Koole
H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma 28-06-2022 CU H.J.J. (Hendrik-Jan) Talsma
H. (Henk) Otten 28-06-2022 Fractie-Otten (ex-FVD) H. (Henk) Otten
H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 28-06-2022 Minister H.G.J. (Hanke) Bruins Slot

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.