35787 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 1 april 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren.

 

Met de bekendmaking van de wet van 17 juni 2020 (Stb. 2020, 215) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. 35787 is die tweede lezing. Het is gebruikelijk om additionele artikelen die zijn uitgewerkt te laten vervallen. Dat gebeurt hierbij.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (Grondwetswijziging, eerste lezing).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 5 april 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, Groep Van Haga en FvD stemden voor. Het ligt nu bij de Eerste Kamer. Het oorspronkelijke voorstel van wet is tijdens de behandeling in de Tweede Kamer ongewijzigd gebleven en bevat dus de tekst waarover de Eerste Kamer zich moet uitspreken. Het wetsvoorstel is behandeld in de vergadering van 28 juni 2022. De plenaire behandelding wordt dinsdag 5 juli 2022 voortgezet.

2.

Kerngegevens

Ingediend
1 april 2021

Volledige titel
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 17 juni 2020 (Stb. 2020, 215) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot de eerste lezing van het grondwetsvoorstel gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 35417, Kamerstukken II 2019/20, 35 419, nr. 9, alsmede Handelingen II 2019/2020, nr. 77, item 6, en Handelingen I 2019/2020, nr. 32, item 4).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

4.

Documenten

(18 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 28 juni 2022, behandeling, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790    
Voortzetting van de behandeling van: Zes wetsvoorstellen inzake verandering van de Grondwet -
vergadering: 28 juni 2022
 
1 28 juni 2022, behandeling, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790    
Behandeling van: Zes wetsvoorstellen inzake verandering van de Grondwet -
vergadering: 28 juni 2022
 
1 12 mei 2022, sprekerslijst, 35784; 35785; 35786; 35787; 35789; 35790    
Sprekerslijst - Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim (35.790)
vergadering: 28 juni 2022
 
1 14 april 2022, eindverslag, nr. A     KST35787A
Eindverslag
 
2 6 april 2022, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 5 april 2022, stemming(en), 35787     HTK20212022-68-17
Stemming Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt -
vergadering: 5 april 2022
 
2 30 maart 2022, behandeling, 35787     HTK20212022-66-8
Doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt -
vergadering: 30 maart 2022
 
2 28 maart 2022, sprekerslijst, nr. ?    
Sprekerslijst
 
2 17 juni 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00883 14    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 17 juni 2021 -
vergadering: 17 juni 2021
 
2 11 juni 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A00883 13    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 11 juni 2021 -
vergadering: 11 juni 2021
 
2 10 juni 2021, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST357876
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 21 mei 2021, verslag, nr. 5     KST357875
Verslag
 
2 15 april 2021, besluitenlijst, 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021 -
vergadering: 15 april 2021
 
2 9 april 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A01440 27    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021 -
vergadering: 9 april 2021
 
2 1 april 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357871
Koninklijke boodschap
 
2 31 maart 2021, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST357874
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 31 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357873
Memorie van toelichting
 
2 31 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357872
Voorstel van wet
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.