Verslag Tweede Kamer uitgebracht bij wetsvoorstel 35741 - Initiatief opnemen extra non-discriminatiegronden in Grondwet (2e lezing)

maandag 7 juni 2021

Bij wetsvoorstel 35741 - Initiatiefvoorstel tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in de Grondwet (tweede lezing) is een verslag ondergebracht.

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA).