Besluitpunt "Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 8B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Volgcommissie(s):

J&V

 

1.

Nederlandse dossiers