Besluitpunt "Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 57B
 

Zaak:

 

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

 

1.

Nederlandse dossiers