Kamerlid De Hoop dient wijzigingsvoorstel artikel 23 Grondwet in

vrijdag 8 oktober 2021

DEN HAAG (PDC i) - Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop i (PvdA) heeft het wetsvoorstel om artikel 23 van de Grondwet te wijzigen op 6 oktober 2021 ingediend bij de Tweede Kamer voor de eerste lezing. Nadat het voorstel eerder in internetconsultatie is gegaan, is dit een volgende stap in het wetgevingsproces.

Het voorstel van De Hoop heeft als doel om ervoor te zorgen dat er minder verschillen zijn tussen scholen als het gaat om de kansengelijkheid, maar ook om de ruimte die leerlingen krijgen voor hun persoonlijke keuzes. De levensovertuiging van de docent mag volgens dit voorstel niet ertoe leiden dat leerlingen zich niet veilig voelen om zichzelf te ontplooien.

Artikel 23 staat de laatste tijd volop in de belangstelling naar aanleiding van misstanden op middelbare scholen die leerlingen niet accepteerden vanwege hun seksuele oriëntatie. Afgelopen week voerde de Tweede Kamer een debat met minister Slob (Onderwijs) om te spreken over de conclusies van een rapport van de onderwijsinspectie.

Bron: Tweede Kamer