Raad van State: zie af van acceptatieplicht in voorstel tot wijziging artikel 23 Grondwet

donderdag 16 juni 2022

DEN HAAG (PDC i) - De Raad van State i adviseert af te zien van een passage over acceptatieplicht voor scholen in artikel 23 van de Grondwet i. Dat staat in een vandaag openbaar gemaakt advies over het initiatiefvoorstel-De Hoop tot wijziging van dit Grondwetsartikel. De afdeling advisering stelt ter onderbouwing dat onvoldoende is aangetoond hoe een acceptatieplicht bijdraagt aan meer kansengelijkheid in het onderwijs.

Op 6 oktober 2021 diende PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop i een voorstel in om artikel 23 Grondwet te wijzigen, met als doel het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs. Hoewel de Raad van State de doelstellingen uit het wetsvoorstel onderschrijft, zouden de doelstellingen breder omschreven kunnen worden. Zo stelt het wetsvoorstel in lid 1 voor dat ieder kind recht heeft op onderwijs. De Raad van State adviseert dit te wijzigen in eenieder, zodat ook volwassenen onder dit Grondwetsartikel kunnen vallen.

Het advies van de Raad van State dateert al van 24 februari 2022, maar is op 16 juni 2022 openbaar gemaakt. Het advies was nog niet gepubliceerd, maar onder verwijzing naar de nieuwe Wet open overheid (Woo) maakt de Raad van State dit advies nu zelf openbaar.

Bron: Raad van State